Ścieżka powrotu:  Start Ekologiczne technologie Transport Strasburg - przekształcenia systemu transportu zbiorowego

Strasburg - przekształcenia systemu transportu zbiorowego

Spis treści:

  1. Strasburg - przekształcenia systemu transportu zbiorowego (bieżąca strona)
  2. Page #
  3. Page #
  4. Page #
  5. Page #
  6. Page #
  7. Page #
  8. Page #

 

WPROWADZENIE

Strasburg, miasto położone we wschodniej Francji zaledwie kilka kilometrów od granicy francusko-niemieckiej stanowi obok Brukseli centrum Unii Europejskiej. Strasburg stanowi także jeden z najciekawszych przykładów miasta realizującego politykę transportową opartą na zasadzie zrównoważonego rozwoju.

 

Politykę tą zapoczątkowano po roku 1988 kiedy to wyniki kompleksowych badań ruchu ujawniły, dramatyczny spadek roli transportu zbiorowego. W badaniach stwierdzono miedzy innymi, że w obszarze aglomeracji skupiającej ok. 435 tys. mieszkańców, jedynie 11% podróży zmechanizowanych odbywanych jest transportem zbiorowym, a aż 74% podróży wykonywanych jest samochodem.

Pogarszający się stan systemu transportowego, skłonił władze miasta do podjęcia szybkich działań i w konsekwencji do uchwalenia w roku 1990 nowej polityki transportowej, umożliwiającej takie przeprojektowanie i reorganizację przestrzeni publicznej, aby zrównoważyć sposób wykorzystania różnych środków transportu. Przyjęto trzy cele strategiczne:

· rozwój transportu zbiorowego oraz podniesienie jakości usług świadczonych transportem zbiorowym; przy czym system tramwajowy uznano  za najbardziej odpowiedni dla podniesienia rangi transportu zbiorowego, a także ułatwiający przekształcanie przestrzeni miejskiej,

· ograniczenie obecności samochodu w centrum miasta,

· usprawnienie ruchu rowerowego i ruchu pieszych.

 

Ograniczanie obecności samochodu w mieście uzasadniono koniecznością:

· ograniczenia dyskomfortu pieszych i rowerzystów wynikającego z ekspansji samochodu w mieście,

· zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów,

· zwiększenia efektywności transportu zbiorowego, nie konkurencyjnego między innymi wskutek zatłoczenia ulic,

· ograniczenia emisji zanieczyszczeń i hałasu pogarszających jakość życia w mieście,

· ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

 

W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze rezultaty polityki transportowej wdrażanej w Strasburgu w ciągu ostatnich 12 lat.

 

 

 

 

 

Strona 1 z 8

Wyszukiwarka

Template created by StudioAlfa.pl Joomla Templatki and Copywriting