Ścieżka powrotu:  Start Sztuka i reklama zaangażowana społecznie Ciemna strona Księżyca

Ciemna strona Księżyca

Spis treści:

  1. Ciemna strona Księżyca (bieżąca strona)
  2. Ciemna strona2

DSC02191 KopiowanieCiemna strona księżyca to wystawa odwołująca się w warstwie znaczeniowej do doświadczenia kolonializmu i wpływu postkolonialnych fantazmatów na nowoczesną zachodnią wyobraźnię. Od lat sedemdziesiątych XX wieku refleksje na temat długotrwałych skutków kolonializmu i relacji dominacja-subordynacja sa jednym z najbardziej żywotnych nurtów współczesnej humanistyki. Jej istotnym elementem są studia kulturowe, których celem badawczym jest ustalenie, w jakim stopniu do kolonialnej ekspansji Zachodu ugruntowanej na przekonaniu o własnej cywilizacyjnej wyższości przyczyniły się teksty kultury - sztuki wizualne, literatura, piśmiennictwo naukowe i paranaukowe, relacje z egzotycznych podróży.

Prowadzona w tym duchu analiza sposobów przedstawiania Wschodu (rozumianego jako reszta nie-białego świata) ujawnia, w jaki sposób kultura zachodnia utrwalała symboliczną rtelację asymetrii pomiędzy tym co znane (nacechowane pozytywnie) a tym co obce, Inne (uruchamiające negatywne konotacje). Kulturowa ekspansyjność Zachodu wygenerowała na bazie "spotkania kolonialnego" niezliczoną ilość obrazów i tekstów o fundamentalnym znaczeniu dla kształtowania się zachodniej podmiotowości. Wiele z tych dwuznacznych i fantazmatycznych wyobrażeń nadal jest aktualnych.

Ciemna strona księżyca to projekt, którego celem jest autoanaliza - praca samowiedzy wykonana na europejskiej wyobraźni w poszukiwaniu głeboko uwewnętrznionych przekonań, skojarzeń i imaginacji na temat innych oraz ich filozoficznych, historycznych, psychologicznych i kulturowych źródeł. To historia naszych wyobrażeń o nas samych, zapośredniczona przez wyobrażenia o innych. Opowieść o kapitale symbolicznym wypracowanym na gruncie kultury zachodniej i upowszechnianym przez najbardziej wpływowe instytucje oraz wizualny fresk odsyłający do obrazów-archetypó i obrazów-fantazmatów oraz ich niegasnącej siły.

Tożsamość, ambiwalencja, hybryda, bipolarność, migracja, projekcja, reprezentacja to siatka kluczowych dla krytyki postkolonioalnej pojęć przydatnych w lekturze prezentowanych na wystawie dzieł.

 

Strona 1 z 2

Wyszukiwarka

Template created by StudioAlfa.pl Joomla Templatki and Copywriting