Ścieżka powrotu:  Start Ekspertyzy i Opinie Opinia na temat wariantów przebiegu Obwodnicy Śródmiejskiej - etap VI

Opinia na temat wariantów przebiegu Obwodnicy Śródmiejskiej - etap VI

Spis treści:

  1. Opinia na temat wariantów przebiegu Obwodnicy Śródmiejskiej - etap VI (bieżąca strona)
  2. Świątek

Swiatek ObwodnicaPrzyjmując założenie, że obowiązującą zasadą harmonijnego rozwoju miasta Szczecina jest planowanie zrównoważone, dbając o ład przestrzenny i zachowanie kapitału naturalnego jakim jest niepowtarzalny system zieleni miejskiej, nasuwają się następujące wnioski i uwagi w sprawie prezentowanych do konsultacji społecznych wariantów przebiegu VI etapu Obwodnicy Śródmiejskiej.  Oprócz szczegółowych aspektów planistycznych i projektowych wnioski dotyczą również ważnych zagadnień społecznych i ekologicznych, dotykając problemu kształtowania miejskiej polityki transportowej, zarządzania zasobami zieleni miejskiej czy konsekwencji wdrażania strategii rozwoju miasta w ramach hasła floating garden


Wnioski dotyczące procesu planowania oraz rozwiązań projektowych:

 1. Koncepcja przebiegu obwodnicy w tym samym czasie powinna być konsultowana w powiązaniu z kolejnymi jej etapami, w ujęciu całościowym. Zawężanie problemu przebiegu obwodnicy do etapu VI bez przedstawienia rozwiązań dla bardzo trudnego i kosztownego etapu VII podważa racjonalność prac projektowych oraz zasadność lokowania środków publicznych dla inwestycji nie posiadającej całościowej wizji i oszacowanego ryzyka niewykonalności któregoś z etapów przedsięwzięcia.

2. Na tle trzech przedstawionych wariantów przebiegu Obwodnicy Śródmiejskiej wariant II wydaje się najmniej inwazyjny, jednakże ważne jest przedstawienie wariantu "zerowego", zakładajacego brak mozliwości realizacji "obwodnicy" po przedstawionej trasie, z podkreśleniem konsekwencji (wad i zalet) wynikających z zatrzymania inwestycji na etapie V w określonej perspektywie czasowej.

3.Ze względu na przecięcie planowaną obwodnicą istniejącego korytarza ekologicznego – systemu zieleni miejskiej, zaplanowanego w XIX w, biegnącego od Puszczy Wkrzańskiej przez Las Arkoński, Park Kasprowicza, Jasne Błonia, Al. Jana Pawła II należy w opracowaniu projektowym przedstawić rozwiązania zapewniające ciągłość systemu zieleni oraz przepustowość korytarza ekologicznego. Jedną z wyraźnych osi tego korytarza jest obecny szlak spacerowo – rekreacyjny, biegnący w sąsiedztwie „Różanki” przez obszar parkowy, przecinający linię kolejową pod wiaduktem Szczecin Łękno.

4.W celu utrzymania ciągłości korytarza zieleni i minimalizacji oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko należy rozważyć zmniejszenie parametrów pasa drogowego do niezbędnego minimum (np. minimalne szerokości pasów jezdnych), w okolicach wiaduktu kolejowego Łękno prowadzić obwodnicę w formie wiaduktu zapewniającego szerokie, wieloprzęsłowe przejście poniżej obwodnicy (zachowanie ciągłości szlaku spacerowego).  Sama obwodnica powinna być obudowana zarówno bocznymi ekranami akustycznymi, porośniętymi zielenią, jak również powinna być zadaszona w postaci ażurowej konstrukcji stanowiącej stelaż dla roślinności lub w formie szczelnej płyty porośniętej zielenią.

 

Strona 1 z 2

Wyszukiwarka

Template created by StudioAlfa.pl Joomla Templatki and Copywriting