Ścieżka powrotu:  Start Ekologiczne technologie Odpady Spalarnia 2

Spalarnia pieniędzy - Spalarnia 2

Spis treści:

  1. Spalarnia pieniędzy
  2. Spalarnia 2 (bieżąca strona)


W opinii naukowców skupionych wokół Fundacji Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych , w tym Wojciecha Piontka (członka PAN), wyrażonej w raporcie Perspektywy rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce do 2014 roku w aspekcie realizacji narodowej strategii spójności, celów dyrektyw odpadowych i wykorzystania środków funduszy strukturalnych czytamy: 

"Fakt zamieszczenia na liście projektów indywidualnych PO IiŚ 10 projektów, których przedmiotem jest budowa spalarni odpadów, pozwala przypuszczać, iż tworzony potencjał przetwórczy spalarni może przewyższać rzeczywiste zapotrzebowanie na tę metodę odzysku. Należy podkreślić, iż wraz ze zwiększaniem się liczby spalarni odpadów, będą one zmuszone konkurować o odpad z innymi metodami odzysku, w szczególności:

• uzasadnionym ekologicznie recyklingiem, który z jednej strony charakteryzuje się niższym poziomem negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze, z drugiej ma istotne znaczenie dla racjonalizacji wykorzystania ograniczonych zasobów poprzez wykorzystywanie surowców wtórnych,

• współspalaniem paliw alternatywnych przez przemysł cementowy i energetykę.

 

Aktualnie instalacjami współspalającymi odpady w Polsce są piece w cementowniach.

Doświadczenia niemieckie wskazują na szerokie możliwości wykorzystania paliw alternatywnych także w energetyce (…). Z wysokim prawdopodobieństwem należy oczekiwać, iż nadmierny rozwój potencjału spalarni odpadów może stać się przyczyną szeregu niekorzystnych zjawisk w systemie odzysku i recyklingu, w tym zjawisk jakie można obecnie zaobserwować w Niemczech i Holandii.”

 

Wszystko to budzi uzasadnione wątpliwości co do sensu dalszej realizacji tego typu inwestycji.

 

Piotr Pieczyński, Antoni Rosner

Fundacja SAPIENS

 

 

Strona 2 z 2

Wyszukiwarka

Template created by StudioAlfa.pl Joomla Templatki and Copywriting