Ścieżka powrotu:  Start Ekspertyzy i Opinie

Ekspertyzy i Opinie

Swiatek ObwodnicaPrzyjmując założenie, że obowiązującą zasadą harmonijnego rozwoju miasta Szczecina jest planowanie zrównoważone, dbając o ład przestrzenny i zachowanie kapitału naturalnego jakim jest niepowtarzalny system zieleni miejskiej, nasuwają się następujące wnioski i uwagi w sprawie prezentowanych do konsultacji społecznych wariantów przebiegu VI etapu Obwodnicy Śródmiejskiej.  Oprócz szczegółowych aspektów planistycznych i projektowych wnioski dotyczą również ważnych zagadnień społecznych i ekologicznych, dotykając problemu kształtowania miejskiej polityki transportowej, zarządzania zasobami zieleni miejskiej czy konsekwencji wdrażania strategii rozwoju miasta w ramach hasła floating garden

Więcej…

BPW niniejszej opinii chciałbym poruszyć temat, który w Polsce pomału przebija się do świadomości społecznej: budżet partycypacyjny. Są tu w zasadzie dwie kwestie, które mogą, ale nie muszą występować razem:

1) niewiążące konsultacje społeczne budżetu gminy, 

2) budżet partycypacyjny sensu stricto, który oznacza sytuację, w której jakaś część jest wydzielona do swobodnej decyzji ogółu mieszkańców i ta decyzja jest wiążąca. Poniżej zajmę się ta drugą kwestią, ponieważ pełniej wyraża ona ideę demokracji bezpośredniej.

Więcej…

velka chimpanzee
Wielu z nas głosuje w wyborach. Mamy przy tym przekonanie, że skład Sejmu czy też rad różnych szczebli odpowiada woli wyborców. 
Szczególnie ważne jest to w przypadku wyborów do rad gmin ( miast ), czyli jednostki samorządu terytorialnego podstawowego szczebla, gdzie radni modelowo powinni być bardzo bliscy wyborcom. 

Można też spotkać w publicystyce głosy, że wybory na tym szczeblu są ( a przynajmniej co do zasady powinny być ) apolityczne, a listy partyjne nie mają znaczenia, bo przecież problemy lokalne nie mają zabarwienia takiego, jak wielka polityka w Sejmie.

Więcej…

Wyszukiwarka

Template created by StudioAlfa.pl Joomla Templatki and Copywriting